Saturday, February 23

Колледждің оқытушыларымен әзірленген «Автомобиль көлігі» бейіні бойынша Тжәне КБ мамандықтары бойынша электронды және қағаз ресурстарының базасы

ISBN Автор Атауы Шыққан  жылы Тілі Пайдалануы  бойынша мамандық Колледж
по которой используется
1 Тұрғымбаева С.А. Электронды  оқу  құралы   “Автокө-ліктер  теориясы” 2014 орыс “Автокөлікті жөн-деу,пайдалану,техни-калық  қызмет көрсе-ту” “Политехникалық
колледж  ” КМҚК   Астана  қ.
2 Картаева С.Х “Металдар техно-логиясы”  пәні  бойынша  оқу-әдіс-темелік  кешен 2016 орыс “Автокөлікті жөн-деу,пайдалану,техни-калық  қызмет көрсе-ту” “Политехникалық
колледж  ” КМҚК   Астана  қ.
3 Рамих Н.А. “Стандарттау  негіздері” пәні  бойынша   оқу  әдістемелік  кешен 2016 орыс “Автокөлікті жөн-деу,пайдалану,техни-калық  қызмет көрсе-ту” “Политехникалық
колледж  ” КМҚК   Астана  қ.
4 Бейсембаев Б.Ж
.Елемесов А.А.
“Диагностикалау құралдары мен технологиялары ”  пәні  бойынша   зертханалық-  прак-тикалық  жұмыстар-дың  орындалуы  бойынша әдістемелік нұсқау 2017 орыс “Автокөлікті жөн-деу,пайдалану,техни-калық  қызмет көрсе-ту” “Политехникалық
колледж  ” КМҚК   Астана  қ.
5 Картаева  С.Х,
Рамих Н.А
Дипломдық  жоба-лаудың орындалуы  бойынша әдістемелік  көрсеткіш 2016 орыс “Автокөлікті жөн-деу,пайдалану,техни-калық  қызмет көрсе-ту” “Политехникалық
колледж  ” КМҚК   Астана  қ.
6 Алкенов Б.К “Автокөліктерді жөндеу”  пәні бойынша курстық  жобалаудың орын-далуы бойынша әдістемелік  нұсқау 2017 казахский “Автокөлікті жөн-деу,пайдалану,техни-калық  қызмет көрсе-ту” ГККП “Политехнический
колледж г. Астаны”
7 Байняшев В.М. “Автокөліктерге  техникалық қызмет көрсету ”  пәні  бойынша лекцияның қысқаша  курсы 2011 орыс 1201000 Автокөлік  құралдарын  пайда-лану,техникалық қызмет көрсету Қостанай  автомобиль көлігі  колледжі

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.