Saturday, February 23

“Геология және пайдалы қазбаларды өндіру” бейіні бойынша колледждің авторлық коллективімен әзірленген оқу әдістемелік құралы

Колледж Оқу әдістемелік құралдың немесе әдебиеттің атауы Автор
1  «Геологиялық барлау колледжі» КМҚК «Гидрогеология», «Фолиант» Астана – 2011ж. Бурмистров А.Б.
2 «Кристаллография, минералогия және петрография», «Фолиант» Астана – 2011ж. Гребенюкова Л.Н.
3 «Кристаллография, минералогия жәнеи петрография» (Зертханалық практикум)  оқу құралы, «Фолиант» Астана – 2011ж. Гребенюкова Л.Н.
4 Тау ісі, «Фолиант» Астана – 2011ж. Яринен Л.Я.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.