Friday, January 18

ТжКБ беру ұйымдарының ОӘБ тізімі

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2008 жылдың 3 қазандағы № 552 бұйрығымен

бекітілген

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2016 жылдың 23 қыркүйектегі № 572 бұйрығына

қосымша

 

 

 

 

 

 

 

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының

оқу-әдістемелік бірлестігінің тізімі

 

Білім беру ұйымының атауы Мамандық коды Мамандық атауы
   «Білім беру»
1. Ж. Досмұхамедов атындағы Орал педагогикалық колледжі 0103000 Дене тәрбиесі және спорт (010301 3; 010302 3; 010303 3)
0105000 Бастауыш білім беру (010500 3; 010502 3; 010503 3; 010505 1; 010506 1; 010507 1)
0111000 Негізгі орта білім беру (011101 3; 011102 3; 011103 3; 011104 3; 011106 3; 0111073; 011108 3; 011109 3)
2. М. Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі 0105000 Бастауыш білім беру (010509 3)
0111000 Негізгі орта білім беру (011111 3; 011112 3)
0510000 Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша)
3. Көкшетау қаласы Ж. Мусин атындағы педагогикалық колледжі 0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
0105000 Бастауыш білім беру (010504 3; 010508 3)
0111000 Негізгі орта білім беру (011105 3; 011110 3)
4. Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)
0103000 Дене тәрбиесі және спорт (010304 3)
0110000 Білім беру ұйымдарындағы зертханашы
5. Қарағанды гуманитарлық колледжі 0106000 Бейнелеу өнері және сызу
0107000 Технология
0108000 Музыкалық білім беру
6. Талдықорған политехникалық колледжі 0104000 Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)
7. Қазақстан Мұсылмандары Діни басқармасы 0112000 Исламтану
  «Құқық» бағыты бойынша
8. Талдықорған заң колледжі 0201000 Құқықтану
0202000 Құқық қорғау қызметі
0203000 Патенттану
0501000 Әлеуметтік жұмыс
  «Медицина, фармацевтика»
9. Қазақстан Республикасы Денсаулық және әлеуметтік даму министрлігінің Орта медициналық фармацевтикалық жұмыскерлерді даярлау және қайта даярлау жөніндегі Республикалық колледж 0301000 Емдеу ісі
0302000 Медбикелік іс
0303000 Гигиена және эпидемиология
0304000 Стоматология
0305000 Лабораториялық диагностика
0306000 Фармация
0307000 Ортопедиялық стоматология
0308000 Медициналық оптика
10. Қостанай тұрмыстық қызмет көрсету колледжі 1121000 Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу
0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету (салалар бойынша)
  «Өнер және мәдениет»
11. П. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледж 0404000 Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)
0405000 Хор дирижеры
0406000 Музыка теориясы
0407000 Ән салу
0409000 Актерлік өнер
0410000 Цирк өнері
0416000 Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы
12. А. Селезнев атындағы Алматы хореография училищесі 0408000 Хореография өнері
13. Т. Жургенов атындағы Қазақ ұлттық академиясының құрылымдық бөлімшесі 0412000 Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)
0414000 Қайта қалпына келтіріп жөндеу (салалар бойынша)
0415000 Зергерлік ісі (салалар бойынша)
14. Ақан cepi атындағы мәдениет колледжі 0401000 Кітапхана ісі
0403000 Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы
15. О. Таңсықбаева атындағы декорация-қолданбалы өнер колледжі 0402000 Дизайн (бейін бойынша) (040202 2)
0411000 Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша)
0413000 Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)
  «Қызмет көрсету»
16. Алматы қызмет көрсету және технология колледжі 0504000 Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу
0506000 Шаштараз өнері және сәндік косметика
1211000 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу
1215000 Жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының жабдығы
17. Алматы технология және флористика колледжі 0509000 Аяқ киім ісі
1212000 Аяқ киім өндірісі (түрлері бойынша)
18. Алматы қаласы қонақжайлылық және туризм индустриясы колледжі 0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру
0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру
0511000 Туризм
0512000 Аударма ісі (түрлері бойынша)
19. Алматы полиграфия колледжі 0402000 Дизайн (040201 3)
0505000 Фото ісі
1227000 Баспа өндірісі
  «Экономика және басқару» бейіні бойынша
20. Р. Байсеитов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі 0516000 Финансы (салалар бойынша)
0519000 Экономика (салалар бойынша)
0517000 Статистика
0518000 Есеп және аудит (салалар бойынша)
0914000 Энергоаудит
21. Алматы бизнес мемлекеттік колледжі 0513000 Маркетинг (салалар бойынша)
0515000 Менеджмент (қолдану аясы және салалары бойынша)
0913000 Энергоменеджмент
0504000 Бағалау
  «Метрология, стандарттау және сертификаттау» бейіні бойынша
22. Семей қаласы бизнес және қызмет көрсету колледжі 0601000 Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)
0602000 Сапаны бақылау (қолдану салалары бойынша)
1236000 Тері және үлбірді химиялық өңдеу
1213000 Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы
  Геология және пайдалы қабаларды өндіру» бейіні бойынша
23. Семей геологиялық барлау колледжі 0701000 Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау (түрлері бойынша)
0702000 Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы және техникасы
0703000 Гидрогеология және инженерлік геология
0704000 Геофизикалық тәсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу және барлау
1116000 Геологиялық барлау жабдығы
1514000 Экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану (салалар бойынша)
0713000 Геодезия және картография
  «Тау-кен ісі және металлургия» бейіні бойынша
24. Қарағанды политехникалық колледжі 0705000 Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу
0706000 Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу
0707000 Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
0708000 Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)
0709000 Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)
0710000 Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
0711000 Маркшейдерлік іс
0712000 Жер асты құрылымдарының құрылысы
0828000 БӨА инжинирингі технологиясы
1516000 Өрт қауіпсіздігі
1517000 Төтенше жағдайда қорғау (бейін бойынша)
  «Машина жасау технологиясы» бейіні бойынша
25. Жамбыл политехникалық колледжі 1013000 Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары және өндірістегі автоматика
1110000 Жүк көтергіш машиналар және транспортерлер
1111000 Ұсталық-тығыздау жабдығы
1112000 Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану
1113000 Металлургиядағы машиналар мен жабдықтар
  «Мұнай-газ және химия өндірісі» бейіні бойынша
26. Жанаөзен мұнай және газ колледжі 0801000 Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша)
0803000 Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу және қызмет көрсету
0804000 Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау
0805000 Мұнай мен газды тасымалдау және сақтау
0806000 Скважиналарды мұнай мен газға сынау
0807000 Мұнай мен газ кәсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
0808000 Мұнай, газ өңдеу және химия өнеркәсібінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)
0809000 Мұнай және газ кен орындарын пайдалану (бейін бойынша)
0819000 Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы
0821000 Мұнай және газ өндіру технологиясы
0822000 Кен орындарын пайдалану
0823000 Химиялық инжиниринг технологиясы
0824000 Бұрғылау технологиясы
0825000 Газ инжинирингі технологиясы
27. Орал мұнай, газ және салалық технологиялар колледжі 0802000 Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу және пайдалану
0810000 Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанар май құю станцияларын салу және пайдалану
1120000 Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)
28. А. Құнанбаев атындағы Саранск гуманитарлық-техникалық колледж 0812000 Резеңке-техникалық өндірісі
0813000 Шина өндірісі және вулканизация процесі
0814000 Полимерлік өндіріс технологиясы
1228000 Кабель өндірісі
1233000 Фарфор және фаянс бұйымдарын дайындау
  «Энергетика» бейіні бойынша
29. Өскемен политехникалық колледжі 0903000 Электроэнергетика (салалар бойынша)
0906000 Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары
0907000 Жылу-техникалық жабдық және жылумен қамтамасыз ету жүйелері (түрлері бойынша)
0908000 Электр стансаларындағы су, отын және жағармай материалдары технологиясы
0909000 Ядролық реакторлар және энергетикалық қондырғылар
0910000 Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)
0912000 Электр технологиясы (салалар бойынша)
0915000 Гидроэнергетика
0829000 Энергетиканы қайта өңдеу және электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы
0830000 Электрлік инжиниринг технологиясы
1115000 Өндірістегі электрлік-механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)
1302000 Автоматтандыру және басқару
30. Алматы мемлекеттің энергетика және электрондық технологиялар колледжі 0901000 Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша)
«Автокөлік (салалар бойынша). Автокөлік техникасы. Автокөлікті пайдалану» бейіні бойынша
31. «Авиациялық техника» бейіні бойынша «Азаматтық авиация академиясы» АҚ Авиациялық колледжі 0603000 Бұзбайтын бақылаудың салалары мен түрлері бойынша бұзбайтын бақылау
1101000 Ұшу аппараттарының өндірісі
1102000 Авиациялық құралдар өндірісі
1205000 Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану
32. «Су автокөлігі» бейіні бойынша Семей автокөлік колледжі 1103000 Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету
1104000 Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау
1204000 Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша)
33. «Темір жол автокөлігі» бейіні бойынша Алматы автокөлік және байланыс колледжі 0904000 Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу
1106000 Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша)
1107000 Көтергіш көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану (салалар бойынша)
1108000 Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)
1311000 Темір жол көлігінің жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану
1409000 Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы
1203000 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
1303000 Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару
34. «Автомобиль көлігі» бейіні бойынша Қостанай автомобиль көлігі колледжі 1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану
0905000 Энергетикалық тасымалдау қондырғыларын пайдалану (көлік түрлері бойынша)
1015000 Машина жасаудағы монтаж және автомобильді сынау
1105000 Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша)
1202000 Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)
1206000 Жол қозғалысын ұйымдастыру
1310000 Көлік радио электрондық жабдықтарды техникалық пайдалану (көлік түрі бойынша)
1402000 Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша)
1408000 Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану
1411000 Көпірлер мен көлік үңгі жолдары
  «Өнімдер мен кеңінен қолданылатын тауарлар технологиясы» бейіні бойынша
35. Мақтаарал гуманитарлық-экономикалық және агробизнес колледжі 1207000 Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы
1208000 Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша)
1209000 Тоқу өндірісі
1210000 Мата емес тоқыма материалдар технологиясы
1214000 Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы
1235000 Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)
  «Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы» бейіні бойынша
36. Алматы экономикалық колледж 1218000 Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары
1219000 Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі
1220000 Қант өндірісі
1223000 Сыра, алкогольсыз және спиртті ішімдіктер өндірісі
1230000 Майлар және май ауыстырғыштар технологиясы
37. Алматы мемлекеттік бизнес колледжі 1118000 Тамақ, сауда және ет өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары
1119000 Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар және қондырғылар
1222000 Консервілер және тағам концентраттары өндірісі
1224000 Сүт өнімдерінің өндірісі
1225000 Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)
1226000 Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру
1237000 Жеміс-жидектер мен көкөністерді сақтау және қайта өңдеу
38. Қостанай политехникалық колледж 1216000 Элеватор, ұн тартатын, жармалық және құрама жем өндірісі
0902000 Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)
0911000 Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)
  «Байланыс, радиоэлектроника және телекоммуникациялар» бейіні бойынша
39. Астана қаласы Политехникалық колледж 1117000 Электрондық техника өндірісіне арналған жабдық
1229000 Құрал жасау (салалар бойынша)
1301000 Электрондық құралдар мен құрылғылар
1307000 Электр байланысы және желімен хабарлаудың желілік құрылыстарын пайдалану
1309000 Оптикалық және электрондық құрал- жабдықтар (түрлері бойынша)
40. Алматы политехникалық колледж 1014000 Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)
1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
1305000 Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)
1306000 Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)
1308000 Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану
41. И. Әбдікәрім атындағы Қызылорда аграрлық-техникалық колледж 1403000 Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану
1114000 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)
  «Құрылыс» бейіні бойынша
42. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі 1404000 Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш жүйелерінің тазартқыш ғимараттары
1405000 Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану
1406000 Жергілікті магистральдық және желілік құбырларды монтаждау
1407000 Гидротехникалық құрылыс
1412000 Құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар өндірісі
1413000 Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)
1417000 Азаматтық ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру, қайта құру
1418000 Архитектура
43. Көкшетау Жоғары техникалық мектебі 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану
1410000 Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы
44. Қарағанды тау-кен –  индустриалды колледж 1109000 Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша)
1415000 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)
45. Алматы құрылыс-техникалық колледж 1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)
0503000 Слесарлық іс
  «Ауыл шаруашылығы» бейіні бойынша
46. М. Бейсебаев атындағы Талғар агробизнес және менеджмент колледжі 1217000 Темекі өндірісі
1503000 Өсімдік шаруашылығы
1511000 Жерге орналастыру
1518000 Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру
47. Батыс Қазақастан облысы Ақжайық аграрлық-техникалық колледж 1501000 Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
1502000 Агрономия
1504000 Фермер шаруашылығы
1510000 Ауыл шаруашылығын механикаландыру
«Ветеринария» бейіні бойынша
48. Сарыағаш қаласы Қабланбек гуманитарлық-агроэкономикалық колледж 1512000 Зоотехния
1513000 Ветеринария
   
49. Атырау аграрлық-техникалық колледж 1221000 Балық өндірісі
1505000 Балық шаруашылығы
  «Экология» бейіні бойынша
50. Щучинск қаласы экология және орман шаруашылығы колледжі 1506000 Аңшылық және аң өсіру шаруашылығы
1507000 Ара өсіру және жібек шаруашылығы
1508000 Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы
1509000 Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)
1515000 Гидрология және метеорология
  «Технологиялық машиналар мен құрылғылар» бейіні бойынша
51. Теміртау политехникалық колледж 0811000 Химиялық талшықтар өндірісі
0815000 Тұтқыр және сусымалы материалдарды химиялық өндіретін машиналар мен жабдықтарды пайдалану
0816000 Химиялық технология және өндіріс
0817000 Коксохимиялық өндіріс
0818000 Химиялық өндіріс технологиясы (бейін бойынша)
0820000 Изотоптарды бөлу технологиясы мен вакуумды техника
1231000 Экологиялық қондырғыларды пайдалану және қызмет көрсету
1232000 Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі
1234000 Керамикалық өндіріс
1416000 Қалдықтарды қайта өңдеу
«Металлургия және машина жасау» бейіні бойынша
52. Павлодар түсті металлургия колледжі 1001000 Домна пештерін жөндеу және қызмет көрсету
1002000 Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)
1003000 Түсті металдар металлургиясы
1004000 Құю өндірісі
1005000 Болатты пештен тыс өңдеу
1006000 Металл өңдеу (түрлері бойынша)
1007000 Отқа төзімді заттар өндірісі
1008000 Композициялық және ұнтақты материалдар, жабындылар
1009000 Прокаттау өндірісі
1010000 Құбыр өндірісі
53. Павлодар машина жасау колледжі 0826000 Өнеркәсіп жабдықтары
0827000 Ауыр өнеркәсіп жабдықтары
1011000 Автоматты желілер және агрегаттық станоктар
1012000 Икемді автоматты желілер
54. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Кадет корпусы 1122000 Әскери іс және қауіпсіздік
Алматы мемлекеттік энергетика және электрондық технология колледжі жалпы білім беру пәндері бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктер