Saturday, November 17

Author: umo

ТжКБ мамандықтарының “Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар технологиясы” бейіні бойынша ҚР колледждерінің базасы

База колледжей по профилям подготовки
№ Колледж атауы Дайындалатын мамандықтар Мекен-жайы,телефон,e-mail Оқу тілі Студенттер саны Барлығы Курстар бойынша І ІІ ІІІ IV 1  "Мақтарал аграрлық колледжі" МКҚК 1207000 -Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы Оңтүстік Қазақстан облыстық Білім басқармасының  «Мақтарал аграрлық колледжі» МКҚК, Мақтарал ауданы, Мақтарал с/о., Өркениет а., Оқу кварталы, 1. тел.8(72541)3-27-80, факс 3-26-12, e-mail: mak.kolledj@mail.ru қаз 87 25 19 23 20 1208000 - Иіру және түту өндірісінің технологиясы (түрлері бойынша) 0 2  "5 колледж" МКҚК 1209000 - Тоқу өндірісі (түрлері бойынша) Оңтүстік Қазақстан облыстық Білім басқармасының  "5 колледж"  Шымкент қ., Түркістан көшесі, №2, Байланыс тел. 87763740114 қаз 75 25 25 25 3  "Жамб

“Білім” бейіні бойынша техникалық және кәсіптік білім мамандықтары бойынша ҚР колледждері базасы

База колледжей по профилям подготовки
№ Колледж атауы Маман даярлау жүргізілетін мамандық Мекен-жайы, телефон, e-mail Оқыту тілі Студент саны Барлығы Курс бойынша І ІІ ІІІ IV   0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы бойынша 1 БҚО Білім басқармасының «Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» МКҚК 0103023 Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі Орал қаласы, Достық даңғылы 173  тел. /факс 8(7112) 510681 pedcollegezhd@mail.ru қазақ 120 68 - 11 41 0103033 Спорт бойынша жаттықтырушы-оқытушы қазақ 156 77 79 - - 2 Астана қаласы Білім басқармасының «Гуманитарлық колледжі» МКҚК, 0103023 Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі Астана қаласы І.Жансүгірұлы көшесі, 4 үй, тел.: 501613, agumkol2006@yandex.ru қазақ/ орыс 282 105 76 65 36 3 Қарағанды облы

“Білім” бейіні бойынша техникалық және кәсіптік білім мамандықтары бойынша колледж оқытушылары жасақтаған электрондық және қағаз түріндегі қорлардың базасы

База электронных и бумажных ресурсов по специальностям ТиПО
№ ISBN Автор Атауы Басылым жылы Тілі Пайдаланылатын мамандық Колледж Ескерту 1 978-601-7258-72-6 Құрманалина Ш.Х. Білім ордасының тағылымға толы тарихы 2013 қазақ Тарихи естеліктер жинағы Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі МКҚК 2 978-601-262-036-8 Курманалина Ш.Х. Борибеков К.К. Катаев Е.С. Педагогический менеджмент в учебных заведениях ТиПО 2010 орыс барлық педагогикалық мамандықтар бойынша Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі МКҚК 3 9962-9800-7-4 Курманалина Ш.Х. Оценка качества профессиональной компетентности учителя 2006 орыс барлық педагогикалық мамандықтар бойынша Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі МКҚК 4 9965-32-712-2 Ш.Х.Құрманалина, Б.Тыныбаева, А.Б.Искалиева Құзыреттілікті қалыптаст

“Білім” бейіні бойынша техникалық және кәсіптік білім мамандықтары бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар жасақтау үшін авторлық ұжым құрамы

База авторских коллективов для разработки УМП и учебников по специальностям ТиПО
№ Колледж атауы Мамандық Пәндер Оқытушының аты-жөні Мекен-жайы, телефон,           e-mail 1 БҚО Білім басқармасының «Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» МКҚК 0103023 Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі, Қозғалмалы ойындар және оқыту әдістемесі Набидоллин Бисенбай 87751356444 2 БҚО Білім басқармасының «Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» МКҚК 0103023 Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі Емдік дене шынықтыру және массаж Кужахметова Асель Биржановна 87016356551 3 БҚО Білім басқармасының «Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» МКҚК 0103023 Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі Педагогика, педагогикалық шеберлік негіздері, жаңа педагогикалық технологиялар Нурашева Гульнар Сырымовна 87752782911

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік бірлестіктері туралы» 2008 жылдың 3 қазандағы № 552 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Бұйрықтар
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің «Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік бірлестіктері туралы» 2008 жылдың 3 қазандағы № 552 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 2016 жылдың 23 қыркүйектегі № 572 бұйрығы Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Іс-шаралар жоспарының, мемлекеттің индустриалды-инновациялық дамуының талаптарын есепке ала отырып техникалық-кәсіптік білімінің мазмұнын жаңарту және үлгілік оқу жоспары мен бағдарламаларын әзірлеушілерге әдістемелік көмек көрсету бөлімін орындау мақсатында, БҰЙЫРАМЫН: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің «Техникалық және кәсіпт