Saturday, February 23

База авторских коллективов для разработки УМП и учебников по специальностям ТиПО

ТжКБ мамандықтарының “Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар технологиясы” бейіні бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеуші авторлар ұжымының құрамы

База авторских коллективов для разработки УМП и учебников по специальностям ТиПО
№ Мамандығы Пән Оқытушының тегі, аты-жөні Қызметі Мекен-жайы, телефоны 1 1207000 - Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы 1. Талшықты материалдар қасиеттерін анықтайтын физикалық әдістер - қаз тілінде; 2. Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы - қаз тілінде. Рысбаев Өсер "Мақтарал аграрлық колледжі"  МКҚК ОӘБ бойынша әдіскері 87028227791 ,            8(725)41 3-27-80, ОҚО, Мақтарал ауданы, Мақтарал с/о,Өркениет а., Жайлемшиев көшесі, 18 2 1. Талшықты материалдар қасиеттерін анықтайтын физикалық әдістер - қаз тілінде; 2. Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы - қаз тілінде. Сагиндыкова Нуржамал Осеровна "Мақтарал аграрлық колледжі"  МКҚК директорының ОӘЖ бойынша орынбасары, арнайы пәндер оқытушысы 87028743184              8(725)41 3-27-80, ОҚО, Мақтара

“Білім” бейіні бойынша техникалық және кәсіптік білім мамандықтары бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар жасақтау үшін авторлық ұжым құрамы

База авторских коллективов для разработки УМП и учебников по специальностям ТиПО
№ Колледж атауы Мамандық Пәндер Оқытушының аты-жөні Мекен-жайы, телефон,           e-mail 1 БҚО Білім басқармасының «Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» МКҚК 0103023 Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі, Қозғалмалы ойындар және оқыту әдістемесі Набидоллин Бисенбай 87751356444 2 БҚО Білім басқармасының «Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» МКҚК 0103023 Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі Емдік дене шынықтыру және массаж Кужахметова Асель Биржановна 87016356551 3 БҚО Білім басқармасының «Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі» МКҚК 0103023 Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі Педагогика, педагогикалық шеберлік негіздері, жаңа педагогикалық технологиялар Нурашева Гульнар Сырымовна 87752782911